Banner-Unisteel

เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม ต่างกันอย่างไร

เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม ต่างกันอย่างไร
เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม

เมื่อพูดถึงวัสดุในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมทุกวันนี้ เหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียม มีบทบาทสำคัญเป็นวัสดุโลหะที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย แม้ว่าทั้งสามชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นโลหะ แต่ทุกตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

เหล็ก เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและถูกนำมาใช้ในหลายแขนงงาน มีความแข็งแรงสูงและราคาไม่แพง, เหล็กมักถูกนำมาใช้ในการก่อสร้าง, การผลิตของเครื่องใช้, และโครงการทางก่อสร้างทั่วไป แม้ว่าเหล็กจะมีความทนทานต่อแร่ธาตุได้ดี, แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความต้านทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

สแตนเลส ทำจากเหล็กที่เติมเพิ่มโลหะครอมเบียมเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นมาก สแตนเลสมีความแข็งแรงสูง, ทนทานต่อความร้อน, และมีความสวยงามทางเคมี วัสดุนี้มักถูกนำมาใช้ในงานที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เช่น การผลิตเครื่องมือที่มีความเข้มข้น, ระบบท่อน้ำ, และอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

อลูมิเนียม เป็นวัสดุที่เบาและมีความทนทานต่อการกัดกร่อน อลูมิเนียมมีการนำไฟฟ้าได้ดี และมีลักษณะทางเคมีที่ไม่เกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางเคมีบางประการ วัสดุนี้มักถูกนำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์, บรรจุภัณฑ์, และรถยนต์ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและทนทานต่อสภาพอากาศ

การเลือกใช้วัสดุโลหะที่เหมาะสมกับงานและโครงการที่กำลังดำเนินการนั้น, จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาอย่างละเอียด ทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะทางเคมีของเหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียม จะช่วยให้การเลือกใช้วัสดุเหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากร

การเลือกใช้วัสดุโลหะที่เหมาะสมกับงานและโครงการที่กำลังดำเนินการนั้น, จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาอย่างละเอียด ทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะทางเคมีของเหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียม จะช่วยให้การเลือกใช้วัสดุเหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากร สินค้าทั้งหมด

1. เหล็ก

เหล็กเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ มีลักษณะทางเคมีที่ทำให้เหล็กมีเงา, สีขาว, สีเงิน, หรือสีเทา นอกจากนี้, เหล็กยังมีความสามารถในการนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี

เมื่อนำเหล็กมาหล่อ, มีความสามารถในการตีให้เป็นแผ่นบาง ๆ ได้, และยังสามารถยืดได้ คุณลักษณะนี้ทำให้เหล็กเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในการขึ้นรูปหรือปรับเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของโครงการ

ทางเหล็กยังมีความต้านทานแรงดึงสูง ทำให้เหล็กเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน จึงเป็นที่นิยมในการใช้ในงานที่ต้องการความทนทาน, เช่น การก่อสร้าง, การผลิตเครื่องใช้, และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เมื่อเหล็กถูกหล่อแล้ว, สามารถนำมาขึ้นรูปใหม่ได้, และยังสามารถทำการงอ, ม้วน, ตัด, หรือพับเหล็กเพื่อให้ได้รูปแบบที่ต้องการต่อไป ความหลากหลายในการใช้งานเหล็กทำให้วัสดุนี้เป็นที่นิยมและมีความสำคัญในวงการอุตสาหกรรมและก่อสร้าง สินค้าทั้งหมด

1.1 ประเภทของเหล็ก

เหล็กเป็นวัสดุที่ได้รับการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ซึ่งคนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับเหล็กหล่อและเหล็กกล้า, ทั้งสองประเภทนี้มีคุณสมบัติและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน

เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่ได้รับการขึ้นรูปด้วยการหล่อ มีปริมาณของธาตุคาร์บอนประมาณ 1.7 – 2% ทำให้เหล็กหล่อมีความแข็งแต่เปราะ การขึ้นรูปทำได้ด้วยวิธีหล่ออย่างเดียว, และมีจุดหลอมเหลวต่ำ เหล็กหล่อสามารถแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อขาว, และเหล็กหล่ออบเหนียว นอกจากนี้, เหล็กหล่อยังสามารถเติมธาตุผสมเพื่อแต่งเติมคุณสมบัติได้อีก

เหล็กกล้า เป็นเหล็กที่ผสมด้วยธาตุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติโดยรวม ประกอบด้วยธาตุหลัก ๆ ได้แก่ เหล็ก, คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน และธาตุอื่น ๆ. เหล็กกล้ามีความเหนียวแน่นมากกว่าเหล็กหล่อ, สามารถตัด พับ หรือขึ้นรูปด้วยวิธีทางกลได้ มีความนิยมในการใช้งานมากมาย

เหล็กกล้าสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ

 1. เหล็กกล้าคาร์บอน: เหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเป็นหลักไม่เกิน 1.7%, และมีธาตุอื่น ๆ ผสมมาเล็กน้อยตามปริมาณที่ต้องการ
 2. เหล็กกล้าผสม: เหล็กที่มีการผสมธาตุอื่น ๆ เจาะจงเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการตามในโครงการนั้น ๆ

2. สแตนเลส

สแตนเลส เป็นเหล็กกล้าที่ถูกผสมขึ้นจากเหล็ก, คาร์บอน, และโครเมียม โดยมีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่า 2% ของน้ำหนักและมีโครเมี่ยมผสมอยู่อย่างน้อย 10.5% คุณสมบัติพิเศษของสแตนเลสทำให้เป็นวัสดุที่นิยมในหลายๆ งาน

สแตนเลสมีความแข็งแกร่งมากและทนทานต่อการกัดกร่อน คาร์บอนที่มีปริมาณน้อยช่วยลดความอ่อนแอของวัสดุ ในขณะที่โครเมียมที่มีปริมาณสูงช่วยเพิ่มความทนทานต่อสนิม มีฟิล์มบางๆ บนพื้นผิวทำให้สแตนเลสมีความสวยงาม และสามารถคงความสะอาดได้ง่าย

สแตนเลสมีความทนทานทั้งต่อความร้อนและความเย็น, ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สแตนเลสยังสามารถเชื่อม, ตัด, และพับได้ง่าย, ทำให้เป็นวัสดุที่หลากหลายในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและงานต่าง ๆ สินค้าทั้งหมด

ด้วยคุณสมบัติทั้งหลายนี้ สแตนเลสเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมมากในการใช้งานในสถาปัตยกรรม, อุตสาหกรรมอาหาร, และงานที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในทางด้านความแข็งแกร่งและความสวยงาม

2.1 ประเภทของสแตนเลส

สแตนเลสเป็นวัสดุที่มีความหลากหลายมากมาย, และถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ 5 กลุ่มดังนี้

กลุ่มออสเทนนิติค

กลุ่มออสเทนนิติค เป็นหนึ่งในกลุ่มสแตนเลสที่มีความสำคัญและมีความหลากหลายทั้งในส่วนของส่วนผสมและการนำไปใช้งาน สแตนเลสในกลุ่มนี้ประกอบด้วยคาร์บอนอย่างน้อย 0.15%, โครเมียมอย่างน้อย 16%, และมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมที่สำคัญ บางเกรดของสแตนเลสในกลุ่มนี้อาจมีการผสมแมงกานีสเพื่อเพิ่มความคงทนต่อการกัดกร่อน

สแตนเลสในกลุ่มออสเทนนิติคมีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน สามารถใช้ทำเครื่องใช้ทั่วไปได้มากมาย เช่น อุปกรณ์ในครัว, เครื่องมือ, หรือส่วนประกอบของเครื่องจักร ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทำให้สแตนเลสในกลุ่มนี้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการใช้งานประจำวัน

ความทนทานต่อการกัดกร่อนและความแข็งแรงของสแตนเลสในกลุ่มนี้ทำให้เป็นวัสดุที่นิยมในการใช้ในสถานที่ที่ต้องการความทนทานและคงทน, ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำอาหารหรือในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดัน ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้, สแตนเลสในกลุ่มออสเทนนิติคมีบทบาทสำคัญในการตอบรับความต้องการของตลาดและการใช้งานที่หลากหลาย

กลุ่มเฟอร์ริติค

สแตนเลสในกลุ่มเฟอร์ริติคเป็นหนึ่งในสไตล์ของสแตนเลสที่มีความหลากหลายและนิยมในการใช้งานในครัวและอุปกรณ์ภายในบ้าน สแตนเลสในกลุ่มนี้มีส่วนผสมหลักๆ คือ โครเมียมที่มีปริมาณอยู่ระหว่าง 10.5-27% บางเกรดของสแตนเลสในกลุ่มนี้อาจมีการผสมนิกเกิล, อลูมิเนียม, และไททาเนียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางเศรษฐกิจและการใช้งาน

สแตนเลสในกลุ่มเฟอร์ริติคมีความสามารถดูดแม่เหล็ก, ทำให้มีความเหมาะสมในการใช้ในอุปกรณ์ครัว เช่น กระทะ, หม้อ, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อความร้อนและความแข็งแรง

ความสามารถในการดูดแม่เหล็กทำให้สแตนเลสในกลุ่มนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในอุปกรณ์ทำครัวที่ต้องมีความทนทานและคงทนต่อการใช้งานประจำวัน การผสมสารอื่น ๆ เพิ่มเติมยังทำให้สแตนเลสในกลุ่มเฟอร์ริติคมีความหลากหลายในการใช้งานและให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ

กลุ่มมาร์เทนซิติค

กลุ่มมาร์เทนซิติคเป็นหนึ่งในกลุ่มสแตนเลสที่มีความสำคัญในการใช้งานที่ต้องการความทนทานและคงทน สแตนเลสในกลุ่มนี้ประกอบด้วยโครเมียมประมาณ 12-14%, โมลิบดินัมประมาณ 0.2-1%, นิกเกิ้ลประมาณ 0-2%, และคาร์บอนประมาณ 0.1-1% มีคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความทนทานต่อการใช้งาน

สแตนเลสในกลุ่มมาร์เทนซิติคมีความสามารถดูดแม่เหล็ก, ทำให้เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำอุปกรณ์ที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรงของสแตนเลสในกลุ่มนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและคงทน

มาร์เทนซิติคมีคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันและการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน การนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความทนทานมีประสิทธิภาพมาก, เช่น อุปกรณ์ในโรงงาน, อุปกรณ์ทางการแพทย์, หรือส่วนประกอบที่ต้องมีความคงทนในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

กลุ่มดูเพล็กซ์

สแตนเลสในกลุ่มดูเพล็กซ์เป็นสารประกอบที่มีความคงทนและทนทานต่อการกัดกร่อน สแตนเลสในกลุ่มนี้ประกอบด้วยโครเมียมในช่วง 19-28%, และมีโมลิบดินัมสูงกว่า 5% มีโครงสร้างที่ผสมระหว่างเฟอร์ไรต์และออสตไนต์, ทำให้มีความแข็งแรงและคงทนมาก

สแตนเลสในกลุ่มดูเพล็กซ์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้ในการทำอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ การทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายทำให้สแตนเลสในกลุ่มนี้เป็นเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในการผลิตท่อ, ถังเก็บ, หรืออุปกรณ์ที่ต้องการความทนทานและคงทน

ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้, สแตนเลสในกลุ่มดูเพล็กซ์มีบทบาทสำคัญในการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่มีการกัดกร่อน

กลุ่มเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึก

สแตนเลสในกลุ่มเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึกเป็นสารประกอบที่มีความแข็งแรงมากและมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สารประกอบหลักของสแตนเลสในกลุ่มนี้รวมถึงโครเมียม, นิกเกิล, ทองแดง, และไนโอเบียม สเตนเลสในกลุ่มนี้มีความสามารถในการชุบแข็งได้ในคราวเดียว, ทำให้มีความแข็งแรงมาก

สแตนเลสในกลุ่มนี้มีความเหมาะสำหรับการใช้ในการผลิตปั๊มหัววาล์วหรือส่วนประกอบของอากาศยานที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทาน ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและการกัดกร่อนทำให้สแตนเลสในกลุ่มนี้เป็นเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้ในส่วนที่ต้องการความคงทนและทนทานในการทำงาน คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้สแตนเลสในกลุ่มเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึกเป็นวัสดุที่ทนทานและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่มีการกัดกร่อนและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

3. อลูมิเนียม

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีลักษณะที่ไม่มันเงาเนื่องจากการเกิดการออกซิเดชันชั้นบางๆ ที่เกิดขึ้นเร็วเมื่อมีการสัมผัสกับอากาศ มีลักษณะทำให้อลูมิเนียมมีการให้ความหนาแน่นน้อย, ความอ่อน, พับ, และตัดได้ง่าย

นิยมนำมาใช้ในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย อลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา, ความหนาแน่นน้อย, และสามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความทนต่อความร้อน, การกัดกร่อน, และทนต่อการหักได้ดี

สิ่งที่ทำให้อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมคือความปลอดภัยต่อมนุษย์ อลูมิเนียมไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และมีการใช้งานที่หลากหลาย

เกรดของอลูมิเนียมถูกแบ่งตามสมาคมอลูมิเนียมแห่งสหรัฐอเมริกาโดยใช้รหัสตัวเลข 4 หลัก การแบ่งเกรดนี้ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการ สินค้าทั้งหมด

ความแตกต่างของ เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม

4. เปรียบเทียบคุณสมบัติ เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม

เหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียม เป็นวัสดุโลหะที่มีความหลากหลายและนิยมใช้งานในหลายภาคของอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้งสามวัสดุเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของแต่ละชนิด

 1. เหล็ก:
  • คุณสมบัติทั่วไป: เหล็กมีความแข็งแต่เปราะ, สามารถโลหะง่ายและพับได้
  • การนำไฟฟ้า: มีการนำไฟฟ้าได้ดี
  • การทนทาน: มีความทนทานต่อการกัดกร่อนแต่มีความอ่อนทำให้เป็นที่ต่ำในการทนต่อสภาพแวดล้อม
 2. สแตนเลส:
  • คุณสมบัติทั่วไป: สแตนเลสมีความทนทานสูง, ทนต่อการกัดกร่อน, และไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม
  • การนำไฟฟ้า: มีการนำไฟฟ้าได้, แต่น้อยกว่าเหล็ก
  • การทนต่อความร้อน: สามารถทนต่อความร้อนได้ดี
 3. อลูมิเนียม:
  • คุณสมบัติทั่วไป: อลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, และทนต่อสภาพแวดล้อม
  • การนำไฟฟ้า: มีการนำไฟฟ้าได้
  • การทนต่อความร้อน: มีความทนต่อความร้อนและเป็นวัสดุที่มักถูกใช้ในงานที่ต้องการความเย็น

เหล็กเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็ง, สแตนเลสเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน, และอลูมิเนียมเหมาะสำหรับงานที่ต้องการน้ำหนักเบาและความทนต่อสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละโปรเจกต์ สินค้าทั้งหมด

5. การใช้งาน เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียมในอุตสาหกรรม

 1. เหล็ก:
  • การใช้งาน: เหล็กมักถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคาร, โครงสร้าง, และเครื่องมือต่าง ๆ
  • คุณสมบัติที่โดดเด่น: เหล็กมีความแข็งแต่เปราะ, ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งและความทนทานต่อแรงดัน
 2. สแตนเลส:
  • การใช้งาน: สแตนเลสมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต, เช่น การผลิตเครื่องจักร, อุปกรณ์ทะเล, และเครื่องมือต่าง ๆ
  • คุณสมบัติที่โดดเด่น: สแตนเลสมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่ทำให้เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในงานที่ต้องการความทนทาน
 3. อลูมิเนียม:
  • การใช้งาน: อลูมิเนียมมีการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมการขนส่ง, การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, และการผลิตรถยนต์
  • คุณสมบัติที่โดดเด่น: อลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา, ทนต่อการกัดกร่อน, และทนต่อสภาพแวดล้อม, ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการน้ำหนักเบาและความทนทาน

สรุปเหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม ต่างกันอย่างไร

งานก่อสร้างและอุตสาหกรรม เหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียม คือวัสดุที่มีความแตกต่างที่สำคัญในมุมมองของคุณสมบัติและการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการให้ความทนทานและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ปรึกษาฟรี LINE ID : @unisteel

ความแตกต่างของวัสดุ:

 • เหล็ก: มีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดี, แต่สนิมง่าย
 • สแตนเลส: คงทนต่อการกัดกร่อน, ดูแลรักษาง่าย, แต่อ่อนแอเมื่อเปราะ
 • อลูมิเนียม: น้ำหนักเบา, ทนต่อการกัดกร่อน, นำความร้อนได้ไว
เปรียบเทียบคุณสมบัติ เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม

คำถามที่พบบ่อย (ความแตกต่างของ เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม)

คุณสมบัติที่แตกต่างของเหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียมคืออะไร?

เหล็กมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดี สแตนเลสคงทนต่อการกัดกร่อนและอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อน

ความแตกต่างในการใช้งานของวัสดุเหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียมคืออะไร?

เหล็กมักใช้ในการก่อสร้าง, สแตนเลสทั้งในอุตสาหกรรมและการผลิต, และอลูมิเนียมนิยมในการขนส่ง, การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, และรถยนต์

วัสดุใดเหมาะกับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมในบางกรณี?

เหล็กเหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป สแตนเลสเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทะเลและการผลิต และอลูมิเนียมเหมาะสำหรับงานที่ต้องการน้ำหนักเบาและความทนต่อการกัดกร่อน

บทความที่น่าสนใจ