Banner-Unisteel

ท่อ HDPE แตกต่างจาก ท่อ PVC อย่างไร

ท่อ HDPE แตกต่างจาก ท่อ PVC อย่างไร

สารบัญบทความ ความแตกต่างระหว่างท่อ HDPE และ ท่อ PVC

ท่อ HDPE แตกต่างจาก ท่อ PVC

ท่อน้ำเป็นส่วนสำคัญของระบบการจัดหาน้ำที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะในการใช้น้ำในทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตร ปัจจุบันมีท่อน้ำที่หลากหลายประเภท โดยท่อน้ำ PVC และ ท่อHDPE เป็นท่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำน้ำไปใช้งานเหล่านี้

ท่อ PVC ได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป มีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในระบบน้ำประปาในครัวเรือน รวมถึงระบบน้ำในโรงงานและสถานที่ต่าง ๆ

ท่อ HDPE นั้นมีความแข็งแรงมาก ทนทานต่อแรงกดที่สูง และทนทานต่อสารเคมี ทำให้เหมาะสมกับการใช้ในระบบน้ำที่ต้องการความทนทานสูง เช่น ในการส่งน้ำในระบบการเกษตร นอกจากนี้ ท่อ HDPE ยังมีความยืดหยุ่นที่ดี ทำให้สามารถทนทานการเปลี่ยนแปลงของดินหรือแรงกระแทกได้ดี

ในทางปฏิบัติ การเลือกใช้ท่อน้ำที่เหมาะสมต้องพิจารณาความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้ โดยท่อ PVC เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่ต้องการความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา ในขณะที่ท่อHDPE เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานและความแข็งแรงสูง

ท่อน้ำทั้ง ท่อPVC และ ท่อHDPE ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งาน และการเลือกใช้ท่อที่เหมาะสมจะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบน้ำโดยรวม ซึ่งการประเมินความต้องการและการเลือกใช้ท่อน้ำที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการน้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุก ๆ งานในชีวิตประจำวันของเรา ดูสินค้าทั้งหมด

1. ทำความรู้จัก ท่อ HDPE และ ท่อ PVC

ท่อHDPE

1.1 ท่อ HDPE คืออะไร

ท่อ HDPE (High-Density Polyethylene) คือท่อที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิดพอลิอีทิลีนความหนาแน่นสูง (High-Density) โดยมีลักษณะที่เนื้อท่อมีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ทำให้เหมาะสำหรับการนำน้ำหรือของเหลวไปใช้ท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำหรือของเหลวไหลผ่านท่อได้สะดวกโดยไม่สูญเสียแรงดันมากนัก และไม่มีสารเคมีเจือปนที่สามารถมีผลต่อคุณภาพของของเหลวที่ไหลผ่านได้ ท่อ HDPE มีความทนทานต่อสารเคมีเช่น ด่าง กรด และเกลือ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในระบบน้ำดื่มเพื่อการบริโภค และท่อนี้มักถูกนำมาใช้ในการส่งน้ำประปาไปยังบ้านเรา อย่างไรก็ตาม, ที่ข้อเสียของท่อ HDPE คือราคาที่ค่อนข้างสูง และการหาตลอดจนข้อต่อท่อที่มีราคาสูงและทำให้ยากต่อการหาซื้อเมื่อเทียบกับท่อ PVC ดูสินค้าทั้งหมด

วิธีการเลือกใช้ท่อ PVC

1.2 ท่อ PVC คืออะไร

ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นท่อที่ผลิตจากโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ มีความแข็งแรงและทนทาน พื้นผิวเรียบลื่น สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทนต่อกรดและด่างได้ดี ทำให้ผิวท่อไม่มีสารเคมีเจือปนที่อาจมีผลต่อคุณภาพของของเหลวที่ไหลผ่าน ท่อ PVC เหมาะสำหรับใช้ในระบบน้ำประปาทั่วไป ระบบลำเลียงน้ำเสีย และงานสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม, ท่อ PVC มีข้อเสียที่ไม่ทนต่อความร้อนจากภายนอกและภายใน และตัวข้อต่อท่อ PVC มีแนวโน้มที่จะแตกหักง่าย อาจมีสารเคมีจากกาวทาประสานท่อที่สามารถทำให้น้ำที่ไหลผ่านมีความรสชาติ หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้, ราคาท่อPVC มีแนวโน้มที่จะถูกกว่าท่อ HDPE ดูสินค้าทั้งหมด

การเลือกใช้ท่อ HDPE หรือท่อ PVC ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความต้องการของโครงการนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว HDPE มักถูกนำมาใช้ในงานที่ต้องการความทนทานสูง และต้องการความยืดหยุ่น ในขณะที่ ท่อPVC มักใช้ในงานที่มีความต้องการความแข็งแรงและมีราคาที่เฟี้ยวมากกว่า ตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสารเคมีที่ใช้งาน

2. ประเภทของท่อ PVC และท่อ HDPE

2.1 ประเภทของท่อ PVC ความแตกต่างที่แบ่งแยกด้วยสี

ท่อ PVC ที่แบ่งแยกด้วยสีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติของแต่ละประเภท ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ท่อ PVC สีฟ้า:

 • ใช้งาน: สำหรับงานประปาสุขภิบาล เช่น ท่อน้ำประปาและท่อส่งน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำ
 • มาตรฐาน: มอก. 17-2532
 • คุณสมบัติ:
  • มีความหนาของท่อ PVC แบ่งเป็นชั้น 5, ชั้น 7, ชั้น 8.5, ชั้น 10.5, และชั้น 13.5 ตามความสามารถในการรองรับแรงดันของน้ำ
  • ทนทานต่อกรด, ด่าง, และเกลือ
  • มีมาตรฐานที่จะระบุคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน

2. ท่อ PVC สีเหลือง:

 • ใช้งาน: สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เพื่อเป็นฉนวนห่อหุ้ม
 • คุณสมบัติ:
  • ทนต่อความร้อนได้ดี
  • สามารถเดินท่อนอกอาคารได้
  • มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทก
  • เหมาะสำหรับการใช้เป็นฉนวนกันไฟฟ้า

3. ท่อ PVC สีขาว:

 • ใช้งาน: สำหรับร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
 • คุณสมบัติ:
  • ทนทานต่อรังสี UV
  • สามารถโค้งงอได้ถึง 90 องศา
  • ทนต่อแรงกระแทก
  • เหมาะสำหรับการทาสีทับ

4. ท่อ PVC สีเทา:

 • ใช้งาน: สำหรับการเกษตรและระบบน้ำที่ใช้สำหรับแรงดันต่ำ เช่น ท่อน้ำทิ้ง
 • คุณสมบัติ:
  • มีท่อพิเศษที่ใช้เป็นท่อส่งสารเคมี
  • ไม่มีมาตรฐาน มอก. แต่มีท่อพิเศษที่ระบุคุณภาพตามมอก. 999

การแบ่งแยกท่อ PVC ตามสีเป็นวิธีที่เป็นประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยในการเลือกใช้ท่อที่เหมาะสมสำหรับงานและการใช้งานที่แตกต่างกัน

2.2 ประเภทของท่อ HDPE ใช้การคาดสีเป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่าง

ท่อ HDPE มีประโยชน์และคุณสมบัติที่หลากหลายแบบ ซึ่งการคาดสีบนท่อ HDPE เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยแยกแยะประเภทของท่อและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานของแต่ละประเภท ต่อไปนี้คือลักษณะและการใช้งานของท่อHDPE ที่คาดสีต่าง ๆ

1. ท่อ HDPE คาดขาว:

 • การใช้งาน: ใช้ในการเกษตรและระบบน้ำที่ต้องการความน้อยที่สุดของแรงน้ำ
 • วัตถุประสงค์: นิยมใช้ในระบบน้ำการเกษตร เช่น การรดน้ำเจาะหัวสเปรย์, มินิสปริงเกอร์, และระบบหยดน้ำ
 • คุณสมบัติ:
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด LDPE
  • รองรับแรงน้ำได้ต่ำ
  • มีค่า PN ระหว่าง 2.5 – 3.5

2. ท่อ HDPE คาดส้ม:

 • การใช้งาน: ใช้ในการเกษตรและระบบร้อยสายไฟฟ้า
 • วัตถุประสงค์: ใช้ในระบบร้อยสายไฟฟ้าที่ต้องการความทนทานต่อแรงดันสูง
 • คุณสมบัติ:
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE
  • มีความหนามากขึ้น
  • มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี
  • ค่าเริ่มต้นของ PN คือ 4

3. ท่อ HDPE คาดฟ้า:

 • การใช้งาน: ใช้ในระบบน้ำสุขาภิบาล เช่น งานประปาและน้ำดื่ม
 • วัตถุประสงค์: ใช้ในงานที่ต้องการมาตรฐานรองรับ เช่น มอก., ISO
 • คุณสมบัติ:
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE
  • มีค่า PN เริ่มต้นที่ 16

การคาดสีบนท่อ HDPE เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการจำแนกประเภทและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลักษณะและการใช้งานของท่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ท่อ HDPE ที่เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่อ HDPE ให้เหมาะสมในการใช้งาน

3. วิธีการเลือกใช้ท่อ PVC และท่อ HDPE ให้เหมาะสมในการใช้งาน

การเลือกใช้ท่อ PVC หรือท่อ HDPE ต้องพิจารณาลักษณะและความเหมาะสมในการใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต่อไปนี้คือวิธีการเลือกใช้ท่อ PVC และท่อHDPE ให้เหมาะสม:

3.1 ท่อ PVC และท่อ HDPE ในระบบน้ำสุขาภิบาล

 • ท่อ PVC สีฟ้า (ชั้น 8.5 และ 13.5):
  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับระบบน้ำสุขาภิบาลทั่วไป
  • การติดตั้ง: ใช้ได้ทั้งบนดินและใต้ดิน
  • มาตรฐาน: มอก. 17-2532
  • คุณสมบัติ: ความแข็งแรงและทนทาน
 • ท่อ HDPE คาดฟ้า:
  • การใช้งาน: น้ำประปาและน้ำดื่มในระบบน้ำสุขาภิบาล
  • การติดตั้ง: สามารถใช้บนดินได้
  • มาตรฐาน: มอก., ISO
  • คุณสมบัติ: ทนทานแรงดันสูง

3.2 ท่อ PVC และท่อ HDPE ในระบบน้ำการเกษตร

 • ท่อ PVC สีฟ้า (ชั้น 5):
  • การใช้งาน: ในระบบน้ำการเกษตร
  • การติดตั้ง: สามารถใช้ทั้งบนดินและใต้ดิน
  • มาตรฐาน: มอก. 17-2532
  • คุณสมบัติ: มีความแข็งแรงและทนทาน
 • ท่อ HDPE คาดขาว:
  • การใช้งาน: ในระบบน้ำการเกษตร
  • การติดตั้ง: สามารถใช้บนดินได้
  • มาตรฐาน: มอก., ISO
  • คุณสมบัติ: รองรับแรงน้ำน้อย

3.3 ท่อ PVC และท่อ HDPE ในระบบไฟฟ้าและร้อยสายไฟ

 • ท่อ PVC สีเหลืองและสีขาว:
  • การใช้งาน: สำหรับระบบไฟฟ้าและร้อยสายไฟ
  • การติดตั้ง: สามารถใช้บนดินและใต้ดิน
  • มาตรฐาน: JIS, BS
  • คุณสมบัติ: ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
 • ท่อ HDPE คาดส้ม:
  • การใช้งาน: สำหรับระบบไฟฟ้าและร้อยสายไฟ
  • การติดตั้ง: สามารถใช้บนดินได้
  • มาตรฐาน: มอก., ISO
  • คุณสมบัติ: ทนทานต่อแรงดันสูง

3.4 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับท่อ PVC และท่อ HDPE

 • ขนาดท่อ PVC และ HDPE: ควรคำนึงถึงหน่วยการวัดขนาดท่อ โดยท่อ PVC มีหน่วยเป็นหุน และท่อ HDPE มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
 • การตรวจสอบมาตรฐาน: ควรตรวจสอบว่าท่อPVC และ HDPE มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มอก., ISO, AS/NZS, EN
 • การตรวจสอบคุณภาพ: ควรเลือกท่อจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและมีการรับรองคุณภาพ

การเลือกใช้ท่อ PVC และ HDPE ต้องพิจารณาตามลักษณะงานและความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีการคำนึงถึงความแข็งแรงของท่อ ความทนทานต่อแรงดัน และความเหมาะสมในการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับการทดสอบและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบน้ำหล่อเลี้ยงหรือระบบท่อในโครงการนั้น ๆ อีกทั้งควรเลือกผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ อย่างที่กนก โปรดักส์ จำหน่ายอุปกรณ์เกษตรแบบครบวงจร ตลอดทั้งการผลิตและการติดตั้ง ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งท่อ PVC, ท่อ HDPE, ข้อต่อ PVC, ข้อต่อท่อHDPE, ท่อพีอี HDPE, มินิสปริงเกอร์, ฟุตวาล์ว ที่มีคุณภาพคุ้มค่า มีมาตรฐาน และให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ดูสินค้าทั้งหมด

ท่อ PVC

4. การเปรียบเทียบระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

การเปรียบเทียบระหว่างท่อ PVC และท่อ HDPE เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกระบบท่อที่เหมาะสมกับโครงการและการใช้งานต่าง ๆ โดยมีปัจจัยหลายประการที่ควรพิจารณา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบที่สำคัญระหว่างท่อPVC และท่อ HDPE

1. ความแข็งแกร่งระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

 • PVC: มีความแข็งแกร่งและทนทาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในโครงการทั่วไป แต่อาจทนต่อแรงกระแทกไม่ดีเท่าที่ HDPE ทนได้
 • HDPE: มีความแข็งแกร่งมากและทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีมาก ทำให้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความทนทานที่สูง

2. การเชื่อมต่อระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

 • PVC: ใช้ปะเก็นหรือกาวยาแนวในการเชื่อมต่อ
 • HDPE: เชื่อมต่อโดยใช้การละลายจากความร้อน ทำให้เชื่อมต่อแข็งแรงและทนทาน

3. การใช้งานในสภาพแวดล้อมระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

 • PVC: เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปและมีความทนทานที่ดีต่อแสงแดด
 • HDPE: ทนทานต่อการกระทบจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความร้อน หรือความเย็น

4. การใช้งานในโครงการต่าง ๆระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

 • PVC: มีความหลากหลายและเหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างครั้งเดียวหรือโครงการที่ไม่ต้องการความทนทานที่สูงมาก
 • HDPE: เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความทนทานและคงทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น โครงการฟาร์มและโรงงาน

5. ทนต่อสารเคมีระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

 • PVC: ทนต่อสารเคมีในระดับที่ดี
 • HDPE: ทนต่อสารเคมีมาก และเหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมี

6. ราคาระหว่าง ท่อ PVC และท่อ HDPE

 • PVC: มีราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับโครงการทั่วไป
 • HDPE: มีราคาที่สูงกว่า ท่อPVC แต่คุ้มค่าเมื่อพิจารณาถึงความทนทานและอายุการใช้งาน
ท่อ HDPE คืออะไร

สรุปท่อ HDPE แตกต่างจาก ท่อ PVC อย่างไร

ท่อ PVC และท่อ HDPE เป็นวัสดุที่มีลักษณะแตกต่างกันทำให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป การเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในโครงการก่อสร้างหรือในการเลือกใช้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และคุณสมบัติทางเทคนิคของวัสดุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ปรึกษาฟรี LINE ID @unisteel

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับท่อ HDPE แตกต่างจาก ท่อ PVC อย่างไร

การตัดสินใจในการเลือกใช้ท่อ PVC หรือท่อ HDPE ควรพิจารณาอะไรบ้าง?

การตัดสินใจควรพิจารณาความต้องการของโครงการ, สภาพแวดล้อม, และคุณสมบัติทางเทคนิคของวัสดุ. ท่อ PVC เหมาะสำหรับโครงการทั่วไปที่ไม่ต้องการความทนทานสูง ในขณะที่ท่อ HDPE เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความทนทานสูงและสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม เมื่อต้องการความทนทานต่อแรงกระแทก, ความยืดหยุ่น, และการทนต่อสารเคมีท่อ HDPE เป็นเลือกที่เหมาะสม

การเชื่อมต่อท่อ PVC และท่อ HDPE มีวิธีใดบ้างและมีความแตกต่างอย่างไร?

การเชื่อมต่อท่อ PVC ทำได้ด้วยการใช้ปะเก็นหรือกาวยาแนว, ในขณะที่ท่อ HDPE เชื่อมต่อโดยใช้การละลายจากความร้อน. ท่อ PVC มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความสะดวกในการติดตั้ง, ในขณะที่ท่อ HDPE มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่า

ท่อ PVC และท่อ HDPE มีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของความแข็งแกร่ง?

ท่อ PVC และท่อ HDPE มีความแตกต่างทางเทคนิคเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่ง ท่อ PVC มีความแข็งแกร่งที่เหมาะสำหรับโครงการทั่วไป และมีความทนทานต่อแรงกระแทกที่ดี ในขณะที่ท่อ HDPE มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่า ทำให้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความทนทานสูง

บทความที่น่าสนใจ